Jasna Góra

  • 1 dzień (8.03.2009)

Nic nie trwa wiecznie, piękne chwile przychodzą i odchodzą. Problemy i koronawirus też przeminą zanim się obejrzymy. Grunt to stosować się do zaleceń, wierzyć w lepsze jutro i nie poddawać się. Wiara i nadzieja przenoszą góry …

Jasna Góra to miejsce, którego nie trzeba nikomu przedstawiać. Zna je każdy, nawet małe dziecko. Ale nie wszyscy wiedzą jakie były jej początki. A wszystko zaczęło się od starożytnego malowidła – obrazu Matki Bożej, który został znaleziony 31 sierpnia 1384 roku w paulińskim kościele. W obrazie tym zawarte zostały tajemnice współistnienia i współżycia elementów chrześcijaństwa Wschodu i Zachodu. Cztery lata później, czyli w 1388 roku Klasztor Pauliński i Ośrodek Kultu Maryjnego otrzymały imię Clarus Mons, czyli Jasna Góra. Do klasztoru zaczęli przybywać pierwsi pielgrzymi, którzy od roku 1425 mogli korzystać z łaski odpustów, oczywiście w pokucie i z wyznaniem win. W 1429 roku król Władysław Jagiełło poinformował Papieża Marcina V o cudach mających miejsce w kościele na Jasnej Górze w wyniku czego papież uznał charyzmat i wyjątkowość Jasnej Góry.

Jasna Góra to miejsce o charakterze religijnym. Co roku przybywają tu pielgrzymi by o coś poprosić, podziękować lub po prostu uklęknąć przed Matką Boską. Rocznie odwiedza Częstochowę kilka milionów osób z całego świata. Jasna Góra to miejsce magiczne i chyba jeszcze nie do końca w pełni odkryte. Klasztor nadal posiada swoje tajemnice. W 2008 r. w archiwach bibliotecznych odnaleziono nieznane zapiski z nutami Wolfganga Amadeusza Mozarta. Ciekawe co jeszcze to wyjątkowe miejsce przed nami skrywa … .

Najczęściej odwiedzanym miejscem jest Kaplica Matki Bożej w której znajduje się Cudowny Obraz. Wierni przychodzą tu z wiarą i nadzieją w sercu a to sprawia, że cuda nadal się zdarzają. Na terenie Sanktuarium znajdują się także Bazylika oraz Skar­biec z ogromną licz­bą dro­go­cen­nych wotów – darów po­da­ro­wa­nych Pau­li­nom na prze­strze­ni wie­ków przez wład­ców i pa­pie­ży. Można odwiedzić również Mu­zeum 600–le­cia i Ar­se­na­ł. War­to wspiąć się też na wie­żę Ba­zy­li­ki, gdzie trud po­ko­na­nia 516 scho­dów wy­na­gra­dza roz­leg­ła przepiękna pa­no­ra­ma oko­li­cy. Zwie­dza­nie san­ktu­ar­ium jest bez­płat­ne, jed­nak w wie­lu miej­scach spotkamy się z proś­ba­mi o dat­ki.

Z biegiem lat Jasna Góra przeżyła i co najważniejsze przetrwała wiele napadów, oblężeń i bitew. Nie zawsze było pięknie, czasami walka wymagała wyrzeczeń, ofiar. Ale tak jak Jasna Góra przetrwała potop szwedzki tak my pokonamy koronawirusa. Świat na chwilę się zatrzymał, ale nic nie dzieje się bez przyczyny. Zatem może dla nas jest to znak, aby przypomnieć sobie o tym co tak naprawdę w życiu ważne. Może tym razem powinniśmy przestać odkładać nasze plany na jutro i zacząć działać już dziś. Może to pora aby nasze marzenia zwyciężyły, by choć na chwilę stały się ważniejsze niż praca, terminy, zobowiązania. Może zamiast udawać, że jest fajnie, po prostu zaczniemy być szczęśliwi 😊

 

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments